Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kamu kuruluşlarına ve özel sektöre yönelik alt yapı ve üst yapı taahhüt işlerini beklenenden yüksek bir kalite ile tamamlayan firmamız faaliyetlerine konut, tarım, akaryakıt istasyonu, taş ocağı ve hazır beton üretimlerini de katarak gelişmesini sürdürmektedir.

İLETİŞİM

Değerlerimiz

Değerlerimiz

VİZYON; Tüm faaliyetlerinde devlete, müşteriye, ortağa ve çalışanlarına karşı dürüst davranmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek evrensel kalitede mal ve hizmetler sunmak, en büyük olmak yerine en güvenilir ve en saygın önce ülkemiz sonra da dünya şirketlerinden biri olarak ülkesini doğru temsil eden bir firma olmak.

MİSYON; Üretici ve yaratıcı bir organizasyon içinde bilgi, teknoloji ve insanı bir araya getirerek, talep edilenden daha kaliteli mal ve hizmetler sunmak, bunu ticari bir yaklaşım değil ahlaki bir ilke olarak benimseyen bir ekip olarak, müşteri, ortak ve çalışanlarını tatmin etmek.

ETİK KURALLAR; Şirketin Yönetim Kurulu ile tarafından onaylanan ve tüm GÜNGÖR TARIM İNŞAAT SAN.ve TİC. A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen etik kurallar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  Bu etik kurallar GÜNGÖR politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.

  • Tüm faaliyetinde daima dürüst davranmak.  
  • Tüm faaliyetinde doğayı ve çevreyi korumak. 
  • Kalite açısından yönlendirici olmak,müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.  
  • Tüm faaliyetlerinde kaliteyi ön planda tutarak en iyiyi en ucuza mal etmek. 
  • Kurum içi sosyal dengeyi korumak.  
  • Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, kârı,  zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

Bu felsefe, tüm faaliyet alanlarımızda muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip asılmıştır. Ayrıca çalışanlar ve bünyemize yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.

Tüm GÜNGÖR A.Ş mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.