Değerlerimiz

Değerlerimiz

 VİZYON; Tüm faaliyetlerinde devlete, müşteriye, ortağa ve çalışanlarına karşı dürüst davranmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek evrensel kalitede mal ve hizmetler sunmak, en büyük olmak yerine en güvenilir ve en saygın önce ülkemiz sonra da dünya şirketlerinden biri olarak ülkesini doğru temsil eden bir firma olmak.

MİSYON; Üretici ve yaratıcı bir organizasyon içinde bilgi, teknoloji ve insanı bir araya getirerek, talep edilenden daha kaliteli mal ve hizmetler sunmak, bunu ticari bir yaklaşım değil ahlaki bir ilke olarak benimseyen bir ekip olarak, müşteri, ortak ve çalışanlarını tatmin etmek.

ETİK KURALLAR; Şirketin Yönetim Kurulu ile tarafından onaylanan ve tüm GÜNGÖR TARIM İNŞAAT SAN.ve TİC. A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen etik kurallar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  Bu etik kurallar GÜNGÖR politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.

Bu felsefe, tüm faaliyet alanlarımızda muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip asılmıştır. Ayrıca çalışanlar ve bünyemize yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.

Tüm GÜNGÖR A.Ş mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

» Kurumsal